0 EUR la 5.000 EUR

0 EUR la 500.000 EUR

Am gasit 0 rezultate. Vezi rezultatele
Rezultatul cautarii tale

Politica de confidentialitate

1. INFORMATII PRIVIND NOTA DE INFORMARE

S.C. 9DONKEYS S.R.L. este o societate care presteaza servicii de intermediere imobiliara.
Prin intermediul acestei note de informare sunt mentionate si explicate tipurile de date cu caracter personal si modul în care are loc prelucrarea acestora.

S.C. 9DONKEYS S.R.L. respecta drepturile persoanelor vizate, conform legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR“).

INAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA REZIDENTA.RO SAU SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDAM SA CITITI CU ATENTIE ACESTE INFORMATII PENTRU O MAI BUNA INTELEGERE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Prezenta informare vi se adreseaza daca reprezentati un client sau potential client al societatii S.C. 9DONKEYS S.R.L, dar se aplica in mod corespunzator si persoanelor cu care interactionam pentru intermedierea unui contract cu un client al societatii noastre, persoanelor care participa la vizionari sau alte interactiuni pe care le avem cu clientii nostri si cu potentialii co-contractanti ai acestora pentru vanzarile sau inchirierile pe care le intermediem sau daca sunteti reprezentantul sau delegatul unei persoane juridice cu care interactionam.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE SE PRELUCREAZA

Prelucram date personale, in conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr. 679/2016 (cunoscut sub numele de GDPR), si confirmam ca acordam deosebita atentie pentru protectia datelor cu caracter personal.

Contactarea prin intermediul formularelor de pe site-ul rezidenta.ro , solicita, așa cum rezultă din rubricatura acestora, numele si numarul de telefon, adresa de email, precum si alte informatii transmise prin campul de mesaj (informatii privind proprietatea cautata sau oferita pentru intermediere: inchiriere/vanzare – numar de camere, zona, utilitati, nivel confort, pret)

Contactarea telefonica va solicita acelasi tip de date cu caracter personal, mentionate anterior.

Pregatirea incheierii unui contract de colaborare, va solicita, conform cerintelor legale, informatii detaliate de identificare si contact: nume de familie, prenume, CNP, adresa de domiciliu, tipul actului de identitate, seria si numarul, emitentul si datele valabilitatii, numarul de cont bancar, adresa de e-mail si numarul de telefon.

De asemenea, precizam ca, in conformitate cu definitiile legale, prelucrarea de date cu caracter personal poate reprezenta si simpla luare la cunostinta sau stocare de date si ca prelucrarile trebuie limitate la minimul obiectiv necesar, motiv pentru care, unele dintre datele mentionate mai sus pe care le aduceti la cunostinta agentilor nostri nu vor fi consemnate in scris si nici transmise altor persoane din cadrul agentiei, cu atat mai mult altor terti.

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform legii, detinem calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucram datele personale in urmatoarele scopuri:

Prestrea serviciilor de consultanta si / sau intermediere imobiliara contractate sau a caror contractare se preconizeaza.

Respectare obligatiilor legale stabilite de legislatia din domeniul protectiei consumatorului, cea financiar-contabila, fiscala si cea de prevenire si combatere a spalarii banilor.

Protejarea intereselor legitime, în sensul evitarii, respectiv, combaterii unor eventuale acuze neintemeiate de încalcari ale normelor legale si contractuale, sau pentru a va transmite oferte de servicii similare cu cele deja contractate sau discutate cu noi.

În acest sens, prin accesarea website-ului rezidenta.ro este posibila exprimarea acceptului privind prelucrarea de date personale, colectate prin intermediul unor categorii de fisiere tip cookies.

Oferirea de contact verbal precum si asigurarea calitatii serviciilor oferite de personal si colaboratori.

4. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In plus fata de personalul propriu si personalul autoritatilor publice indreptatite in cadrul activitatilor de control sa acceseze documentele ce contin date cu caracter personal, aceste date mai pot fi dezvaluite unor terti precum alti agenti imobiliari care au statut de colaborator.

De asemenea, unele date vor fi dezvaluite catre si prelucrate de furnizorii de servicii specifice, precum servicii IT, contabilitate, consultanta fiscala si juridica, audit, etc. Considerand informatizarea unora dintre procedurile si serviciile noastre, tehnic, unele informatii ar putea fi accesate si de catre furnizori ai furnizorilor nostri directi, cum sunt furnizorii de software, de servicii online si de telecomunicatii.

Datele personale colectate si procesate NU sunt transmise tertilor in scopuri de marketing sau alte scopuri diferite de acela pentru care au fost colectate.

6. PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara privind indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

7. DREPTURILE IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal – este permisa solicitarea informatiilor privind existenta activitatilor de prelucrare a datelor personale.

Dreptul la rectificare – este permisa rectificarea datelor personale inexacte sau incomplete.

Dreptul la stergerea datelor – este permisa solicitarea stergerii datelor cu caracter personal, in  cazul în care prelucrarea acestora nu a fost sau nu mai este legitima.

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, este oricand permisa retragerea acestuia. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare legitima.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – este permisa solicitarea si obtinerea restrictionarii prelucrarii datelor cu caracter personal, în cazul în care este contestata exactitatea datelor, legitimitatea detinerii lor sau in alte cazuri prevazute de lege.

Dreptul de a depune o plangere la operator si la autoritatea competenta privind protectia datelor (ANSPDCP – www.dataprotection.ro).

Compare Listings